Strona główna

PODYPLOMOWE STUDIA ROZRACHUNKÓW PUBLICZNOPRAWNYCH
Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel.
+48 22 59 342 50, +48 606 220 281

 

Podyplomowe Studia Rozrachunków Publicznoprawnych są formą kształcenia przeznaczoną dla absolwentów wyższych studiów magisterskich, inżynierskich
i licencjackich (w zakresie dowolnej dyscypliny). Studia stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu przede wszystkim podatków
oraz pozostałych rozrachunków publicznoprawnych z otoczeniem. Ponadto pozwolą
na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych z tego  zakresu. Studia funkcjonują
w Warszawie oraz w Płońsku. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.